Pro plnou funkčnost této stránky
povolte JavaScript ve svém prohlížeči
sídlo:
c/o ordinace PhDr. Babette Tolarová
 Haštalská 27
 11000 Praha 1

IČ: 22670581
číslo účtu: 3315677001/5500
e-mail:
Veřejně přístupné dokumenty
Neurotrend, z.s.

Cílem a předmětem činnosti spolku je:

Výzkum a vývoj v oblasti neurověd,

Osvěta a šíření informací z oblasti neurověd mezi odbornou i laickou veřejností,

Vzdělávací akce v oblasti neurověd,

Kognitivní terapie a rehabilitace,

Další činnosti vedoucí ke zkvalitnění neuropsychologické diagnostiky a terapie.

Co jsou to neurovědy? »

[x] Neurovědy studují fungování a strukturu nervového systému. Nejde o jeden obor, ale o směs mnoha různých oborů, které na sebe navazují a mnohdy se navzájem prolínají. Původně šlo především o biologické obory, které zkoumaly nervový systém od molekulární a buněčné úrovně až ke komplexnímu chování (psychologie, psychiatrie, neurologie). Nervový systém je zkoumán od nejjednodušších živočichů přes člověka až k umělé inteligenci. Je studován od doby vzniku až po jeho zánik. Protože pro nervový systém je charakteristická vysoká organizovanost, propojenost a komunikace neobejdou se moderní neurovědy bez oborů jako je fyzika, matematika, kognitivní vědy, kybernetika, sociologie a filosofie.

V současné době se nekoná žádná akce

Pořádá: Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, 18103 Praha 8 a
Neurotrend, o.s., Haštalská 27, 110 00 Praha 1
neurotrend.prosenium.cz
Připravovaná akce: Psychologické sympozium

SCHIZOFRENIE Z POHLEDU
PSYCHOLOGIE A PSYCHIATRIE

Cílem sympózia je seznámit publikum z řad klinických psychologů a dalších příbuzných oborů s poznatky z výzkumů i klinické praxe týkajícími se psychotického okruhu duševních onemocnění.
 
Sympozium bylo zařazeno do systému celoživotního vzdělávání Asociace klinických psychologů.
AKP ČR/PHA/OK/100/2010. 4 kredity za účast
Datum: čtvrtek 7. 10. 2010
Čas konání: 10:00‑17:00
Program: 10:00‑10:45 MUDr. Miloslav Kopeček, PhD. Co je schizofrenie. Etiopatogeneze. 45 min
10:55‑11:40 Doc. MUDr. Pavel Mohr, PhD. Psychiatrická diagnostika. Farmakoterapie. 45 min
11:50‑12:35 MUDr. Filip Španiel, PhD. Jak zúčtovat s psychotickými relapsy - ITAREPS 45 min
oběd
13:30‑13:50 PhDr. Mabel Rodriguez Psychologické diagnostické metody - Úvod 30 min
13:55‑14:40 PhDr. Mabel Rodriguez Diagnostika a remediace kognitivních funkcí. Kasuistika 35 min
14:50‑15:10 Doc. MUDr. Lucie Bankovská, PhD. Psychoedukace. 20 min
15:30‑16:45 PhDr. Karolína Dvorská Psychoterapie. Kasuistika 75 min
16:45‑17:05 Diskuse
Odborní garanti: PhDr. Mabel Rodriguez – klinická psycholožka
MUDr. Miloslav Kopeček, PhD. – psychiatr
Místo: Praha 8 - Bohnice
Divadlo Za plotem, Areál PLB
Modrý salónek
vchod do areálu je hlavní bránou PLB (Ústavní 91/7) a potom doleva, mírně dolů až k Divadlu.
GPS: Loc: 50°8'4.311"N, 14°25'8.325"E (50.13453083, 14.41897917)
Doprava MHD: Autobusem MHD 177 nebo 200 ze stanice metra C Kobylisy (od katastrálního úřadu) do zastávky Odra nebo Katovická, pak pěšky cca 7 minut
Příjezd automobilem: Vozovou vrátnicí
z Čimické ulice naproti ulice K Ládví
Účastnický poplatek: 500,- Kč splatný předem na účet PCP č. 25234081/0100, VS: 36323
(studenti: 100,- Kč)
Kontaktní osoba: PhDr. Hana Štěpánková – informace a registrace.
E-mailem: stepankova(zavináč)pcp.lf3.cuni.cz,
tel: 266 003 363, mobil: 777 94 24 24